ג'סטין על הגלגל

זורקים סכינים על המטרה ושומרים על הכוכב