טייס מלחמה

הלחמו בזירת קרב אווירית עם סכנות מכל כיוון