בית התרנגולות 2.5

נפטרים מהתרנגולות ושוברים את הביצים