חוות משושים

חברו 3 חיות זהות כדי שיהפכו לחיה אחרת