קופסה בחרופ 5

ציירו צורות כדי להעיר את איש הקופסה