גולף דריפטר

השתמשו במכונית כדי להכניס את הכדור לגומחה