הזזת ביצים

הזיזו את הביצים לתוך הקן של כל אחת מהן