שודדי הלול

שימו את ידכם על הביצים כשהתרנגולות לא רואה