הכה בחנון

כוונו את העוצמה והמרחק והכו את החנון לעזאזל