מירוץ כוכבים

אספו כמה שיותר כוכבים בזמן הקצוב וחימקו ממכוניות אחרות