ילד נגד מפלצות

פגעו במפלצות פעמיים כדי להביס אותן