כתם חמקמק

אספו מטבעות וחמקו מיתר הלכלוך שעל הרצפה. רק מהרו כי השואב אחריכם