שמחו קוף במבוך

האם תצליחו לצאת מהמבוך ולשמח את הקוף?