שובר לבנים 2

שברו כמה שיותר לבנים במספר הפגיעות המוקצב לכם