משחק על הנייר

השלבים מצוירים על דף. קפצו על המלבנים ואספו כוכבים