דרך הגבינה

ציירו מסלול שיוביל את הגבינה לאוגר הרעב