קוביות זזות

לחצו על קוביות זהות בצבען ובצורה שמופיעה עליהן