מפוצץ הבלונים

סמנו עם העכבר בלונים באותו הצבע כדי לפוצץ אותם