ריצת נינג'ה 2

שוב הנינג'ה רץ וזה תפקידכם להשאיר אותו בחיים