בת הים בבועה

הובילו את בת הים אל יעדה ואספו בדרך טיפות מים