סטיקמן יורה חצים

השליכו חצים על האויב שלכם לפני שזה יספיק לתקוף אתכם בחזרה