סקובי דו רעב מאוד

אספו בסלסלה את האוכל שנזרק, אך כדאי שתמנעו מלאסוף כלים