מיסטר בין וטדי הדובי

חימקו מהבלונים כדי להשאיר את טדי באוויר