בן 10 בלוח המחץ

התאימו שלשות ורביעיות של משבצות זהות