מלחמת הסטיקרים

הניחו סטיקרים במסלול והביסו את האויבים לפני שאלה יצליחו לעבור את המסלול