למעלה

אספו בלונים בצבעים זהים כדי להעיף את הבית למעלה