סופר מריו ברוס

הפכו את הצבים בקפיצה למרצפות עליהן הם הולכים ורק כשהצבים על הגב פגעו בהם