גאמבול ראש בראש

השליכו את הדיסק לכיוון היריב שלכם