שמחו את הקוף בכישוף

עוד אתגר עומד בפני הקוף העצוב, אבל אתם כבר מספיק מיומנים כדי לשמח אותו גם הפעם, נכון?