עולם הפוך

זה מתחיל פשוט אבל אז כל העולם מתהפך. הגיעו למכתב כדי לעבור לשלב הבא