חייזר עצבני

העיפו את החייזרים על אנשי החלל שפלשו לשטח שלהם