פאוור פאף מצילות ת'עיר

פוצצו את האסטרואידים שמאיימים על העיר