משנה צבעים

לחיצה על מקשי החצים ישנו את צבעו של הרובוט המעופף