מכת ברק

תזוזה במקשים A,S,D. מכות במקשים J,L ו-U. קפיצה ב-K