חתול נינג'ה

פגעו בנינג'ות כדי לפתוח את המחסום ליציאה