המסיבה של מואנה

הכינו את מואנה וחברותיה למסיבה הדיסני הגדולה