גולש לשמיים

קפצו על הדברים המעופפים והגיעו כמה שיותר גבוה