מוקף במספרים

חברו בין מספרים כדי ליצור את התוצאה הכתובה בגג המסך