שובר קירות: מספרים

על הריבועים מצוין מספר הפעמים שיש לפגוע בהם