זרוק ת'כדור

הגיעו לנקודה הסופית בכמה שפחות פגיעות בקיר