הרשע מכל

בכל שלב עליכם להביס את הבוס הגדול שוב ושוב