חצים מתרסקים

העבירו את החץ מכדור לכדור בתזמון הנכון