סופר מוזיק 2

הטירוף נמשך וסופר מוזיק שוב משתמש באנשים תמימים כנשק