רופאה מוסמכת

החולים מגיעים לבית החולים - ועליכם לטפל בהם ולמלא אחר דרישותיהם בהקדם