עוצרים בצומת

עצרו את התנועה בכביש כדי למנוע תאונה בצומת