דוב בפעולה 3

הוא שוב יוצא להציל את הכפר שלו - וזה רק הולך ונהיה קשה יותר