הרפתקה רובוטית

אספו את חלקי המכונה והגיעו לשער היציאה