חניה קלה

החנו את המשאיות ויתר הרכבים בחניה המותרת