צאו לדרך

אתם מתחרים נגד אוטובוס ואוטו גלידה. תצליחו באתגר?