פיניאס ופרב: צבא רובוטים

כל העיר מותקפת רובוטים. חלצו את התושבים